TOSHIBA Cassett , 2 chiều, 24000BTU/h. INVETER, R410q, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA NỐI DÂY

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

TOSHIBA Cassett , 2 chiều, 24000BTU/h. INVETER, R410q, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA NỐI DÂY