Âm trần DAIKIN CASSETT 36000BTU/h , 1 chiều thương ,đa cửa thổi, 380V/3fa/50Hz

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Âm trần DAIKIN CASSETT 36000BTU/h , 1 chiều thương ,đa cửa thổi, 380V/3fa/50Hz