TOSHIBA INVETER , 2chiều làm mát/sưởi ấm. CS : 9.000BTU/h.

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

 TOSHIBA INVETER , 2chiều làm mát/sưởi ấm. CS : 9.000BTU/h.